bmiBMI kalkulator

Bruk vår BMI kalkulator til å regne ut din BMI. Flytt slideren til din vekt og høyde. Når du har fått ditt BMI tall kan du se hvordan din BMI er i forhold til BMI indeksen.

Du er undervektig. BMI < 18.5
Du har normal vekt 🙂 BMI 18.5 - 24.9
Du er litt overktig. BMI 25 - 29.9 Husk imidlertid at dersom du har mye muskler kan du få økt BMI score og det betyr ikke nødvendigvis at du er overvektig. Les mer om svakeheter ved BMI skalaen lengre ned på siden. 
Du er overvektig. BMI > 30 Husk imidlertid at dersom du har mye muskler kan du få økt BMI score. Det betyr ikke nødvendigvis at du er overvektig. Les mer om svakeheter ved BMI skalaen lengre ned på siden. 

Hva er BMI

BMI står for Body Mass Index og er en enkel formel for å regne ut kroppens vekt i forhold til høyde. BMI formelen ble utviklet av den belgiske matematikeren Adolphe Queteleti 1832 under navnet “Quetelet Index”. Quetelet lagde opprinnelig indeksen til et annet formål, nemlig å måle vekst hos mennesker. Etter 2. verdenskrig hvor man opplevde en økning i dødelighet, som kunne knyttes til overvekt, ble indeksen adoptert av Verdens helseorganisasjon og døpt om til dagens navn, BMI indeksen.

BMI brukes i dag til å overvåke trender blant verdens befolkning knyttet til vekt. Ettersom indeksen er enkel å bruke benyttes den også av medisinsk personale og folk flest.

BMI Skalaen

BMI kalkulator

Selve BMI formelen er slik: (kg/(m2)

Konsekvenser av høy BMI

Det er flere sykdommer som er direkte relatert til overvekt. Disse er:

  • Dibetes type 2
  • Hjerte og karsykdommer
  • Hjerneslag
  • Trange blodårer i beina
  • Diverse kreftformer
  • atrose
  • Søvnvansker og sønvappne

Overvekt er et økende problem, også i Norge. Kroppen vår er laget for å være i bevegelse. Der hvor man tidligere var avhengige av bevegelse for å skaffe mat kan vi nå uten å anstrenge oss fysisk få tak i det meste det vi trenger uten å bevege oss ut av huset. Hvis vi går så lite som 50 år tilbake i tid var en langt større del av arbeidsstokken knyttet opp arbeid som krevde mer av oss fysisk. Kartlegging viser at man kroppen bør være i bevegelse minimum 30 minutter daglig for å oppnå en helsemessig gevinst.

Vi har de senere år også sett av ungdom benytter langt mer tid inne enn tidligere generasjoner og dette knyttes opp til bruk av nettbrett og spill.

I dag har 20% av befolkningen i Norge BMI over 30 hvilket kategoriserer som fedme. Den største andelen av disse er i aldersgruppen 50-60 år.

Svakheter ved måling av BMI

BMI indeksens store styrke er at den samsvarer bra i forhold til å gi tall på overvekt og knytte overvekt til konkrete sykdommer. Dette gjør at indeksen fremdeles brukes av WHO.

BMI indeksen har til tross for dette blitt kritisert for flere svakheter. Indeksen skiller blant annet ikke mellom fet og muskelmasse og beinvekt. Dette gjør at folk med høy muskelmasse får en høy BMI Score til tross for at de ofte har lav fettprosent. Det samme gjelder for personer med tung benbygning. 

Kroppsfett

BMI indeksen tar heller ikke hensyn til hvor på kroppen fettet ligger. Fett som ligger rundt kroppens organer er farligere med tanke på sykdomsrisiko enn fett som ligger rett under huden vår. Ettersom det er store individuelle forskjeller på hvor kroppen lagrer fett kan to personer med like høyde og vekt i praksis ha helt forskjellig fordeling på fettet sitt, og dertil ulik helserisiko.

Proposjoner

En annen svakhet er at BMI skalen ikke er helt proposjonal i forhold til høyde. Høye personer får en høyere BMI score en lave personer. Dette gjør at kortvokste personer ofte får en lavere BMI score enn de burde hatt. Dette gjør at kortvokste personer kan ha en god BMI score, mens de egentlig befinner seg i faresonen for vektrelaterte sykdommer. Det jobbes på flere hold med å endre dagens bmi kalkulator til å ta med flere faktorer slik at faren for “feilmåling” blir mindre. 

– BMI kalkulator –

Legg igjen en kommentar 0 comments